О ПРЕВОДУ ДАНИЧИЋ – КАРАЏИЋ

Prvo izdanje Novog zaveta u prevodu Vuka Stef. Karadžića (1787-1864) je štampano 1847.
Stari zavet u prevodu Đure Daničića štampan je 1867 godine.
Vukov rad na Novom zavetu je ohrabrio Đuru Daničića (1825-1882) da se prihvati prevoda Starog zaveta.
Daničić je Stari zavet preveo sa jevrejskog kanona koji je izdao Emanuel Tremelius godine 1575-1579
Korekture je vršio oslanjajući se na druge evropske prevode iz tog vremena.
1868 godine je prvi put na srpskom jeziku štampana cela Biblija u prevodu Daničić – Karadžić.
Treće izdanje ove Biblije bilo je štampano 1871 sa "uporednim mestima" koje je pripremio Daničić,
ovo je ujedno prva mala konkordanca Svetog pisma na srpskom jeziku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *