Нови Завјет

Господа нашега ИСУСА ХРИСТА – превео
Вук Стефановић Караџић
Беч 1847. –   –
Јеванђеље по Матеју – Јеванђеље по Марку – Јеванђеље по Луци …

Нови Завет

NOVI ZAVJET
Gospoda našega ISUSA HRISTA – preveo
Vuk Stefanović Karadžić
Beč 1847. –   – Jevanđelje po Mateju. 2 – Jevanđelje po Marku. 55 – Jevanđelje po Luci 88 – Jevanđelje po Jovanu. 144 – Djela apostolska. 187 – Poslanica …