14. Април

"Стога гледајте, браћо, да нађете седам осведочених људи из своје средине, пуних Духа и мудрости, којима ћемо поверити ову дужност." Дела 6:3

Била је то случајност што је навела Цркву да заснује помоћ за свете који су били сиромашни. Ово хитно успостављање социјалне службе Бог је јасно благословио, но она је била привременог карактера. Узвикујеш ли: "Како би то било добро да се и наставила!" То би рекао само онај који не познаје Бога. Да су се ове помоћне мере наставиле на неодређено време, свакако би скренуле у правцу себичних интереса, чиме би се уклонио духовни утицај који је био присутан у почетку рада. То би било неминовно.

Када су материјалне ствари под духовном управом, онда испуњавају своју помоћну службу. Ослобођене ове управе, оне се брзо спусте до светских стандарда и циљева. Црква Божија је дакако друкчија. За своје одржање она никада не престаје да зависи од Божијег живота.

Извор: КРОЗ ГОДИНУ – Ни То Шенг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *