15. мај

"Дух је срчан, али је тело слабо." Матеј 26:41

Ученици се налазе у Гетсеманији. Ово је дакле у сваком смислу предпентекостално искуство. То нас подсећа да хришћанин не може да живи силом своје воље. Најјача сила воље може довести само до тачке спремности – не даље. Спремност не може да пружи снагу слабом телу. Зато је потребно нешто много веће.

Снага воље је као и аутомобил без бензина. Мора да се гура или тегли. Ако је остављен самоме себи одмах стане. Уздати се у човечију вољу ради духовних циљева значи готов неуспех. Духовна сила не долази од људске воље, него од тог новог Христовог живота. Овај живот осигурава велику силу која превазилази нашу вољу, те налазимо да нас величанствено носи у Господњу победу.

Извор: КРОЗ ГОДИНУ – Ни То Шенг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *