Нојев потоп је био глобалан

Када се пажљиво испитају библијски одељци, јасно је да је потоп био глобалан. Прва Мојсијева 7:11 започиње са:"Тај дан развлише се сви извори великога бездана, и отворише се уставе небеске." Из Прве Мојсијеве од 1:6-7 и 2:6 је очигледно да је околна средина у време пре потопа била много другачија од наше данашње. Засновано на овим и другим библијским доказима, као и фосилним остацима и садашњим геолошким открићима, постоји реална претпоставка да је у тадашње врема земља била покривена неком врстом воденог покривача(свода). Овај покривач се могао састојати од влаге или од кругова сличним онима на Сатурну, који су од леда. Ово у комбинацији са главним слојем подземне воде, ако би се ослободило на земљу (Прва Мојсијева 2:6) би за последицу имало глобални потоп.

Најјаснији стихови који показују колики је био потоп, се налазе у Првој Мојсијевој 7:19-23: "И наваљиваше вода све више по земљи, и покри сва највиша брда што су под целим небом. Петнаест лаката дође вода изнад брда што их покри. Тада изгибе свако тело што се мицаше на земљи, птице и стока, и звери и све што гмиже по земљи и сви људи. Све што имаше душу живу у носу, све што беше на суху, помре. И истреби се свако тело живо на земљи, и људи и стока, што год гмиже и птице небеске, све, велим, истреби се са земље; само Ноје оста и што са њим беше у ковчегу."

У горе поменутим стиховима не само да налазимо реч "све∕свако" да се непрекидно понавља, већ налазимо и реченице као што су " и покри сва највиша брда што су под целим небом," " петнаест лаката дође вода изнад брда што их покри" (довољно да би се ковчег могао безбедно кретати преко њих), и "изгибе свако тело што се мицаше на земљи, птице и стока, и звери и све што гмиже по земљи и сви људи," итд. Ако ови описи нису довољни да би описали универзални потоп, не знам како би Бог могао то да каже јасније. Исто тако, ако је потоп био локални, зашто је Бог онда дао Ноју заповест да сагради ковчег, уместо да учини да животиње једноставно мигрирају и да каже Ноју да учини исто? И зашто је дао Ноју заповест да изгради ковчег довољно велики да се у њега могу сместити све различите врсте животиња које се данас могу наћи на земљи. Свако може да се досети да су чак и диносауруси једном биле бебе, и да није било неопходно да Ноје у ковчег доведе све одрасле животиње.

Бог је Ноју дао заповест да у ковчег стави по две од свих сувоземних животиња (водене су биле изузете), (Прва Мојсијева 6:19-22) са искључењем церемонијалних чистих животиња и свих птица, од којих је требало да узме по седам од сваке врсте у ковчег (Прва Мојсијева 7:2-3).

Петар исто описује потоп као универзалан, у Другој Петровој 3:6-7 у којој каже: "Тим је и тадашњи свет био потопљен водом, и тако пропао. А садашње небо и земља истом том речју поштеђени су за огањ и чувају се за дан суда и пропасти безбожних људи." Овим стиховима петар упоређује "универзални" долазећи суд са потопом у Нојево време и каже да је свет тада био потпљен водом. Исто тако, Божије обећање да (Прва Мојсијева 8:21; 9:11, 15) никада неће више потопити земљу би у том случају било прекршавано непрекидно, ако се радило само о локалном потопу. Даље, за све људе на свету се данас каже да су произашли од Нојева три сина (Прва Мојсијева 9:1, 19) и многи каснији библијски писци су прихватили историчност чињенице да је потоп био на целој земљи (Исаија 54:9; Прва Петрова 3:20; Друга Петрова 2:5; Јеврејима 11:7). И на крају, Исус Христ је веровао у универзални потоп и узео га је као тип долазећег уништења света када се буде вратио (Матеј 24:37-39; Лука 17:26, 27).

Постоје многи други библијски докази који упућују на светску катастрофу као што је глобални потоп. Већина фосилних остатака који се налазе на сваком континенту, велика количина наслага угља која би захтевала изузетно брзо покривање огромних површина вегетације, чињеница да се океански фосили налазе испод планинских врхова по целом свету, преко 270 прича о потопу из целог света, као и велика количина геолошких наслага које показују многе слојеве седиментних наслага( укључујући и оне нађене у Великом Кањону) све то указује на то да се глобални потоп догодио.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *