Милијарде звезда: Све тачке горе су галаксије

Универзум


Млечни Пут


(са Марса)


(са Марса)


(на Марсу)


(слика са Марса)


(на Марсу)


(на Марсу)


(снимак са Марса)

( тзв. Плава Рука ) – 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *