Филм

(Real Player)

 Ако имате модем онда вам филм најбоље ради на 28K или 56K,

 ако имате  DSL онда 128K или 256K.

  Молимо изаберите формат                   филма:

  28K  56K  128K  256K