20. април

"Исус Христос је исти јуче и данас и довека." Јеврејима 13:8

Духовна стварност има ту истакнуту особину што на себи не показује знаке времена. Оног тренутка кад ту стварност дотакнеш – време више не важи. Узмите, на пример, пророштво. Са људског становишта постоји нешто што се зове пророштво, али са Божијег становишта тако нешто не постоји.

Наш Господ каже да је Први и Последњи, Алфа и Омега; али не заборавите да је Он обоје заједно и обоје истовремено. Није истина да је једанпут Први а неки други пут Последњи; Он је истовремено и Први и Последњи. Нити је пак за неко време био Алфа, а касније постао Омега; Он је Алфа и Омега од вечности до вечности. Наравно у људским очима Он није Омега све док се као такав не покаже, али у Божијим очима Он је Омега сада. Моје јучерашње "ја" разликује се од данашњег, а моје сутрашње "ја" још више се разликује; међутим Исус Христос је вечни "Ја Сам".

Извор: КРОЗ ГОДИНУ – Ни То Шенг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *