21. април

"Јер је радост Господња ваша сила." Немија 8:10

Најгора врста живота је живот реаговања, у коме смо све време под утицајем људи или пак ситуација. Кад говоримо а неко нам на речи узврати топлином – испунимо се радошћу, али се зато осећамо сасвим супротно ако наша порука није добро примљена. Кад смо тако лако подложни спољашњим утицајима, онда је неминовно да нам и искуство иде горе-доле. Немојте ме погрешно разумети: природно је да дубоко осећамо, но онај који се руководи таквим осећањима увек ће бити без божанске силе.

Кад изгубимо радост онда нам се и снага расипа. Док је Господ Исус био на Земљи радост Му никада није почивала на привидном успеху Његове мисије. Она чак није могла да се припише ничем споља, него само Његовом непоколебљивом испуњавању Очеве воље – "радост – која је била пред њим". Хвала Богу да не морамо покушавати да опонашамо Исуса, већ само да држимо очи упрте у Његов циљ. Његова радост је и наша путем Светога Духа.

Извор: КРОЗ ГОДИНУ – Ни То Шенг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *