4.мај

"Казујем своје мишљење као човек који је доживео благодат Господњу – да би уживао поверење." 1. Коринћанима 7:25

Бог не жели да људи које ствара буду попут машине, немајући никакву слободу избора и буду савршено послушни. Било би Му лако да направи такву машину. Тада с људима не би било проблема, али не би било ни славе за Бога. Таква послушност и доброта су без духовне вредности. Не би било грешака ни греха, али не би било ни светости, јер је послушност пасивна. Бог то одбацује.

Бог не жели аутомат; Он хоће човека са слободном вољом. Бог је при одабирању човека као служитеља Речи прорачунао опасност. Упркос човекове замршености и његових многих невоља, греха и слабости, Бог му ипак поверава Своју реч. Кроз све ове потешкоће Бог Себи прибавља највећу славу.

Извор: КРОЗ ГОДИНУ – Ни То Шенг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *