Свето Писмо о атеистима и Стварању

Римљани 1:25 објављује:

 "Они који су лажју заменили Божију истину, поштовали и клањали се творевини уместо творцу, који је благословен довека, амин."

Кључни фактор који морамо да разумемо је, да већина научника који верују у еволуцију су такође атеисти или агностици.
Постоје неки који верују у неки облик теистичке еволуције, и дуги који верују у деизам (Бог постоји али није укључен у ствари света…све призилази из природног тока ствари).
Постоје они који истински и искрено узимају у обзир све податке и долазе до закључка да се пре може доказати еволуција према подацима којима располажемо. Но, ипак, они представљају јако мали проценат научника који верују у еволуцију. Вечина научника који верују у еволуцију мисле да је живот у потпуности започео без ИКАКВЕ интервенције неког узвишеног бића.
Еволуција по дефиницији је природна наука.

Да би атеизам био истинит, мора да постоји неко алтернативно објашњење како су настали свемир и живот.
Иако су нека веровања у еволуцију постојала и пре Чарлса Дарвина, Дарвин је тај који је развио прихватљив модел како је еволуција могла да се догоди – природном селекцијом. Дарвин се једном идентификовао као хришћанин али се касније одрекао своје хришћанске вере и порекао је постојање Бога и то се десило као последица неких трагичних догађаја у његовом животу. Еволуција је "измишљена" од стране једног атеисте. Дарвинов циљ није био да докаже да Бог не постоји, али то је једна од последица теорије еволуције. Еволуција потпомаже постојање атеизма. Еволуционисти данас вероватно не би признали да је њихов циљ да дају неко друго објашнење за постојање живота, и да тиме дају основу за атеизам. Међутим, према Библији, то је управо разлог зашто теорија еволуције постоји.

Свето Писмо нам каже:

"Рече безумник у срцу своме; ‘нема Бога ‘" (Псалам 14:1; 53:1).

Свето Писмо исто тако каже да људи немају изговор да не верују у Бога:

"Чак и Његове невидљиве особине, Његова вечна сила и божанство, могу се од створења света јасно сагледати, ако се на Његовим делима проматрају, да немају изговора " (Римљанима 1:20).

Према Светом Писму, свако ко пориче постојање Бога је безуман.
Зашто онда, толико људи, укључујући неке хришћане, су спремни да привате да су еволуционисти непристрасни у тумачењу научних података? Према Библији они су безумни! Безумност не подразумева недостатак интелигенције. Вечина еволуциониста научника су бриљантни умови. Безумност указује на неспособност да се знање правилно примени. Приче Соломонове 1:7 нам кажу: "Почетак је мудрости страх Господњи; луди презиру мудрост и дисциплину."

Еволуционисти исмевају Стварање као ненаучано и недовољно битно да би се научно испитало. Да би се нешто сматрало за "научно," они кажу да би требало то да може да се посматра и опроба, то мора да буде "природно." Стварање по дефиницији је "надприродно." Бог, и надприродно се не могу посматрати или пробати (како они тврде), самим тим Стварање се не може подвести под науку. Као последица тога, сви докази се филтрирају кроз необјективну, претпостављену, унапред прихваћену теорију еволуције, без могућности да се неко друго објашњење узме у обзир.

Међутим, почетак свемира, и порекло живота се не могу испитати или посматрати. И Стварање и еволуција су системи који се заснивају на вери када се ради о пореклу. Ни један од њих не може се испитати јер не можемо да се вратимо билионе (или хиљаде) година уназад да бисмо посматрали почетак свемира и живота у њему. Еволуционисти одбијају Срварање на основу исте ствари која би их логички натерала да одбаце еволуцију као "научно" објашњење порекла. Еволуција, на крају крајева у погледу порекла, се не уклапа у дефиницију “научног” ништа више него само Стварање. Еволуција је наводно једино објашњење порекла које се може испитати; самим тим је једина теорија порекла која се може сматрати "научном." Ово је бесмислено! Научници који се залажу за еволуцију одбацују једну вероватну теорију порекла без да искрено испитају сопствене стандарде, јер се то не слаже са њиховом нелогично уском дефиницијом "научног."

Ако је Стварање истина, онада постоји Створитељ коме смо ми одговорни. Еволуција омогућава атеизам. Еволуција даје атеистима основу за објашњење како живот може да постоји без Бога Створитеља. Еволуција пориче потребу за Богом који је укључен у свет око нас. Еволуција је “теорија стварња ” за “религију” атеизма. Према Библији, избор је јасан. Ми можемо да верујемо речи нашег свемогућег и свезнајућег Бога, или да верујемо нелогично настројеном, "научном" објашњењу немудрих.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *