Божја воља

Постоје два начина да знамо шта је Божија воља у датој ситуацији. (1) Буди сигуран да то што тражиш или намераваш да урадиш није нешто што Библија забрањује. (2) Буди сигуран да то што тражиш или намераваш да урадиш је нешто што ће прославити Бога и помоћи ти да духовно растеш. Ако су ове две ствари задовољене а Бог ти још увек не даје оно што тражиш – онда највероватније није Божија воља да добијеш то што тражиш. Или можда треба да чекаш још мало. Понекад је тешко да знамо шта је Божија воља.  Људи желе да им Бог једноставно каже шта да раде – где да се запосле, где да живе, с ким да се ожене, итд. Римљани  12:2 нам кажу, "И неуподобљавајте се овом свету, него се преображавајте обнављањем свога ума, да бисте могли да разаберете шта је воља Божија, шта је добро, и угодно, и савршено."

 Бог ретко људима даје тако директне и специфичне информације. Бог нам дозвољава да правимо изборе у погледу ових ствари. Једину одлуку коју Бог не жели да донесемо је да згрешимо или да се супроставимо Његовој вољи. Бог жели да правимо изборе који су у складу са Његовом вољом. И онда, како можеш да знаш шта је Божија воља за тебе? Ако ходаш у блиској заједници са Господом и истински желиш Његову вољу за свој живот – Бог ће ставити жеље у твоје срце. Кључ је да желимо Божију вољу, а не своју. “Теши се Господом, и учиниће ти што ти срце жели” (Псалам 37:4). Ако Библија не говори против тога и ако постоји истинска духовна добробит, – онда ти Библија даје "дозволу" да донесеш одлуку и следиш своје срце.

 Да је Свети Дух заиста Особа, можемо да знамо зато што поседује ум, емоције и вољу. Свети Дух мисли и зна (1 Коринћанима 2:10). Свети Дух се може ожалостити (Ефесци 4:30). Свети Дух нас заступа (Римљани 8:26-27). Свети Дух доноси одлуке у складу са својом вољом (1 Коринћанима 12:7-11). Свети Дух је Бог, трећа “Особа” Светог Тројства. Као Бог, Свети Дух може заиста да буде Утешитељ и Саветник, оно што је Исус обећао да ће бити (Јован 14:16,26; 15:26).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *