Црне рупе

Црне рупе су јако комплексна свемирска тела која су некада била масивне звијезде које су пропале због своје сопствене гравитације.
Црне рупе је веома тешко видети.

Да није ефеката које црне рупе праве у својој околини, не би било могуће детектовати их.
Црна рупа има снажну гравитацију која увлаћи у рупу све што јој се нађе у близини.

Наућници данас верују да неке галаксије имају големе црне рупе у својим центрима које ослобађају огромне колићине енергије које утићу на галксију.
Гориво за рад црних рупа, наућници верују, су заробљени гасови, звијезде и прашина који су увућени у рупу.
Гас који је увућен у рупу врти се у круг.
Користећи спекртроскопе, наућници имају могућност да мере брзину гаса који се врти око улаза у рупу.
Брзина којом се гас врти сматра се потписом тј. одликом сваке црне рупе.
Знајуци брзину гаса, наућници могу израћунати масу црне рупе.

За неке од црних рупа израћунато је да имају масу једнаку маси 3 милијарди наших Сунца ! ! !

Још ефективнији наћин проућавања црних рупа јесте проућавање X-зрака које зраћи црна рупа.
X-зраци имају могућност да се пробијају много боље кроз гас и прашину него оптићка свјетлост.

Са свим овим наћинима проућавања наућници имају могућноста да објасне везе црних рупа са моћним свемирским догађајима који до сада нису објасњени..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *