Ауторство библије

Свето писмо је богонадахнуто (Друга Тимотију 3, 16). Оно неспасенима говори о потреби просветљења (Прва Коринћанима 2, 14 и Друга Коринћанима 4, 4), и о убеђивачкој улози Светога Духа (Јован 16, 7-11). Исто тако, Свето писмо говори о потреби да се и хришћани просветљавају (Прва Коринћанима 2, 10-12) као и о учитељској улози Светога Духа за верне (Јован 16, 13-15).

Хришћани верују да је Свети Дух инспирисао (надахнуо) записиваче библијских књига. У периоду од хиљаду и по година, у ком је Свето писмо настало, било је више од четрдесет записивача. Они су били различитог друштвеног и националног порекла, било је ту пастира и царева, рибара и бивших фарисеја, пророка и лекара. Записивачи су били различитог образовног нивоа, традиције и културе. Међутим, и поред свега тога, Свето писмо је чудесно јер са истом лакоћом и ауторитетом говори о знаном и незнаном, о успесима и падовима, о прошлости и будућности. Свето писмо нам открива Божији план да се сви људи спасу. То је једна целовита књига која се ни у једном свом делу не супротставља ономе што је речено у другом. Људи који су је записивали били су “Духом Светим ношени” (Друга Петрова 1, 21). Ниједна књига овога света није толико пута била подвргавана проверавањима и сумњама; међутим, Свето писмо остаје једина књига без недоречености и недостатака.

Свето писмо је довољно јасно у себи и по себи да га читаоци могу разумети. У овом случају важи принцип разговетности Писма:

   1. Писмо је довољно јасно да по њему и најједноставнија особа може да живи;
   2. Писмо је довољно дубоко да чини неисцрпни рудник и за читаоце са највишим интелектуалним могућностима;
   3. Разговетност Писма почива на чињеници што је Божија намера била да Писмо буде његова објава човеку.

„Бог, који је Истина и говори једино истину, надахнуо је Света писма да по њима открије себе изгубљеном човечанству, кроз Исуса Христа, Створитеља, Господа, Избавитеља, Судију. Свето писмо је Божје сведочанство о њему лично. Свети Дух је божански аутор Светога писма и потврђује га пред нама својим унутрашњим сведочанством и отвара наш разум да схватимо његово значење…”

Хришћани прихватају Свето писмо – Библију као откривење свега потребног за вечно спасење вером у Господа и Спаситеља Исуса Христа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *