Десет Божјих заповести

Десет Божјих заповести или Декалог је скуп закона које је на планини Синај, према библијиском предању, Бог саопштио Израелцима преко њиховог пророка Мојсија, након преласка преко Црвеног мора и изласка из египатског ропства око 1200. п. н. е. Оне су део збирке закона познате под називом „Закон“ (хеб. Тора) или „Мојсијев закон“.

Десет Божјих заповести на хебрејском на папирусу из 2. века
Превод са хебрејског језика (превео Силвије Грубишић) гласи овако (Излазак 20, 2-17; види и Поновљени закон 5,6-21):

-Ја сам Јахве, Бог твој, који сам те извео из земље египатске, из куће ропства. Немој имати других богова уз мене.

-Не прави себи лика ни обличја било чега што је горе на небу, или доље на земљи, или у водама под земљом. Не клањај им се нити им служи. Јер ја, Јахве, Бог твој, Бог сам љубоморан. Кажњавам гријех отаца – оних који ме мрзе – на дјеци до трећег и четвртог кољена, а исказујем милосрђе тисућама који ме љубе и врше моје заповједи.

-Не узимај узалуд имена Јахве, Бога свога, јер Јахве не опрашта ономе који узалуд изговара име његово.

-Сјети се да светкујеш дан суботни. Шест дана ради и обављај сав свој посао. A седмога је дана субота, починак посвећен Јахви, Богу твојему. Тада никаква посла немој радити: ни ти, ни син твој, ни кћи твоја, ни слуга твој, ни слушкиња твоја, ни живина твоја, нити дошљак који се нађе унутар твојих врата. Та и Јахве је шест дана стварао небо, земљу и море и све што је у њима, а седмога је дана починуо. Стога је Јахве благословио и посветио дан суботни.

-Поштуј оца свога и мајку своју, да имаднеш дуг живот на земљи коју ти дâ Јахве, Бог твој.

-Не убиј!

-Не учини прељуба!

-Не укради!

-Не свједочи лажно на ближњега свога!

-Не пожели куће ближњега свога! Не пожели жене ближњега свога; ни слуге његова, ни слушкиње његове, ни вола његова, ни магарца његова, нити ишта што је ближњега твога!

Десет заповести до данас чине темељ јеврејске и хришћанске вере.

Будући да у хебрејском тексту не постоји нумерација ни нека друга јасна подела заповести, те није лако одредити њихов број, до традиционалног броја од десет заповести у различитим се предајама долази на различите начине. Особито је та разноликост присутна међу разним хришћанским заједницама.

Десет заповести у Православној цркви

Сажети, али другачије распоређени текст заповести доноси и Православна црква:

   1. Ја сам Господ Бог Твој; немој имати других богова осим мене.
   2. Не прави себи идола нити каква лика; немој им се клањати нити им служити.
   3. Не узимај узалуд имена Господа Бога својега.
   4. Сећај се дана одмора да га светкујеш; шест дана ради и сврши све своје послове, а седми дан је одмор Господу Богу твојему.
   5. Поштуј оца својега и мајку своју, да ти добро буде и да дуго поживиш на земљи.
   6. Не убиј.
   7. Не чини прељубе.
   8. Не кради.
   9. Не сведочи лажно на ближњега својега.
  10. Не пожели ништа што је туђе.

Уместо израза „субота“, има израз „дан одмора“, што је у ствари превод хебрејске речи шабат. Православна црква, иако задржава забрану израде ликова, ипак поштује иконе, али не држи да у њима станује божанство.

Десет заповести у Католичкој Цркви

Иначица која се налази у католичком Катекизму, али и код неких других Цркава, доноси другачији, сажети, текст. У том се тексту уместо спомена „суботе“ спомиње „дан Господњи“. За заповест која помиње забрану израђивања ликова Католичка Црква држи да је садржана у првој заповести (према њеном науку, ликови се не штују као да су Бог или сами свеци, него само као подсећање на њих, док се забрана из Десет заповести односи на уверење да божанство пребива у израђеном лику). Ове Цркве такође имају последње две које су садржане у последњој заповести, према горњем тексту. Тако овај текст Десет заповести гласи:

   1. Ја сам Господин, Бог твој, немој имати других богова уз мене!
   2. Не узимај имена Господина, Бога свога, узалуд!
   3. Сети се да светкујеш дан Господњи!
   4. Поштуј оца и мајку да дуго живиш и добро ти буде на земљи!
   5. Не убиј!
   6. Не сагреши блудно!
   7. Не укради!
   8. Не реци лажна сведочанства на ближњега свога!
   9. Не пожели жене ни мужа ближњега свога!
  10. Не пожели никакве ствари ближњега свога!

Десет заповести у Евангелистичкој Цркви

Текст Десет заповести Евангелистичке или Лутеранске цркве, попут Католичке цркве, нема забрану израђивања ликова и последњу заповест дели на две, а попут оног Православне цркве, уместо „суботе“ има „дан одмора“:

   1. Ја сам Господ Бог твој, немој имати других Богова уз мене.
   2. Не узимај узалуд имена Господа Бога својега.
   3. Сећај се дана одмора, да га светкујеш.
   4. Поштуј оца свога и мајку своју, да ти се продуље дани на земљи.
   5. Не убиј.
   6. Не чини прељуб.
   7. Не кради.
   8. Не сведочи лажно на ближњега својега.
   9. Не пожели куће ближњега својега.
  10. Не пожели жене ближњега својега, ни слуге његова, ни слушкиње његове, ни вола његова, ни магарца његова, нити ишта, што припада ближњему твом.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *