Содом и Гомор

Свако од нас је чуо за Содом и Гомор. На основу Библије, Бог је уништио ове градове пре око 4.000 година. Библија каже: Тада пусти Господ, на Содом и на Гомор, од Господа с неба дажд од сумпора и огња, и зтре оне градове и сву ону раван, и све људе у градовима и род земаљски. (1. Мојсијева 19,24.25) Поставља се питање: Да ли се ово унистење заиста десило?

Постоји познато утврдђење, звано Масада, на брду близу јужног дела Мртвог мора, у Израелу. Године 70. наше ере то утврђење је било последна линија одбране јеврејских побуњеника против римске окупације. Врло је интересантан поглед са платоа Масада. Део тог подручја, површине око 3 x 2 км, означен је црвеном бојом.То подручје се веома разликује од околног региона по свом изгледу и типу стена.

Околно подручје је представљено великим равним површинама изграђених од стена и шљунка који су чврсти (види слику). Међутим, подручје означено црвеном бојом, је брдовито са вертикалним стенским зидовима. Оно је прекривено дебелим слојевима ситнозрног материјала. Неки геолози указују да те структуре лице на нешто као што је град, са улицама и кућама (види слику).

Камени блокови који се могу видети на назличитим местима у овом подручју, изгледају веома интересантно. Ту можемо видети низове ових камених блокова (види слику). Да ли они представљају улице или темељ кућа, или несто слично? На другим местима камени блокови више личе на зидове који су под правим углом. Оваква појава није уобичајена у природном формирању стена.

Појава која је посебно интересантна, везано за ово подручје, јесте да овде постоји велика количина сумпорних лопти, чија је величина од око 2,5 центиментра у пречнику до величине тениске лопте (види слику). Ове сумпорне лопте су распрострањене само унутар подручја које изгледа другачије од околине. Сумпорне лопте су истопиле стену и може се видети како су оне утиснуте у стену под високом температуром. Када сумпорна лопта уђе у стену, улазни канал се затвара, и у одсуству кисеоника, сумпорна ватра се гаси (види слику). Места пробијања сумпора у стену изгледају сиром овог подруцја као да су избусена митраљеском паљбом.

Сумпорне лопте су такодје пронађене дубоко унутар стенских блокова (види слику). Извршено је тестирање да ли је заиста у питању сумпорна лопта. Када је била изложена ватри, она се запалила ослобађајући јак мирис сумпора и велику топлоту (види слику). Додатна потврда да је ово подручје било подвргнуто високој температури јесте облик стена, које указују да су биле савијене под деловањем велике топлоте (види слику).

Висока топлота изазива промене у минералу и то се може видети као браон кругови у минералу око ових сумпорних лопти (види слику). Сумпорне лопте су касније биле окружене љустуром, која је настала деловањем високе температуре која је затим праћена хлађењем (види слику). Ове љустуре су много отпорније на ерозију од сумпорних лопти. Ако се ове љустуре сломе, сумпорне лопте се могу јасно уочити (види слику).

Познати историчар, Јосиф Флавије, записао је пре око 1900 година веома интересантан извештај. Он каже како је ту све било лепо пре него сто је било спаљено, и како су били богати градови у овом подручју. Богати градови указују на постојање великих зграда, храмова, зидова итд. Јосиф Флавије описује ста се ту десило:

Ово подручје изгледа тако тужно, пошто је спаљено, да се нико не интересује да овде дође… Било је то некада веома срећно место, због плодова биљака које је ту расло и богатства некадашњих градова, а сада је све спаљено. То је последица безбожности њихових становника, које је било уништено ватром; данас још увек видимо остатке овог божанског огња, а трагови и сенке ових пет градова јос увек су видљиви, као и пепео у коме се налазе његови плодови, који имају боју као да су били за јело; али, ако их узмете у руку, они се се распасти у праху и диму. (Флавиус Јосепхус, АД 37-100, Тхе Wарс оф тхе Јеwс, боок 4, цх. 8.)

Овај опис се веома лепо уклапа у изглед овог подручја. Веома је лако уочити сличност између сумпорних лопти и жутог воћа, налик лимуну (види слику). Такође, остаци ових градова могу се видети као сенке (види слику). Да би се створила сенка, објекат мора бити већи од своје околине, а то је управо оно како изгледа место где су ове сумпорне лопте пронађене.

Прикупљени су узорци са различитих места у овом подручју да би се одредио тип стене и минерала. Шта показују анализе? Узорци ван овог подручја, које није било изложено великој топлоти, углавном је представљено кречњаком или калцијум-карбонатом. Минералог који је анализирао узорке сумпорних лопти није веровао да је то сумпор, пошто такав облик сумпора није онакав какав се проналази у природи. Међутим, анализе су показале да је то прави сумпор.

Узорци минерала коиј су прикупљени са подручја изложеног великој топлоти, где су и сумпорне лопте пронађене, израђени су од гипса или калцијум-сулфата. Шта је могло да се деси на овом подручју? Ако се кречњачка стена излози великој топлоти, ослободиће се угљен-диоксид. У исто време сумпор оксидише у сумпор-диоксид, који реагује са водом и формира сулфат. Јон калцијума затим реагује са јоном сумпора и формира калцијум-сулфат или гипс – доминантан минерал у овом подручју (види дијаграм хемијске реакције). На овај начин, хемијске анализе показују да је врели сумпор пао у великој количини на ово ограничено подручје.

Овакво појављивање сумпора не може се упоредити са оним што нормално проналазимо у природи. Ако се кондензују гасови са гејзера или вулкана, формирају се сумпорне коре које обично формирају мале кристале (види слику). Сумпор се такође може наћи у кристаластој форми са кристалима светло жуте боје (види слику). У другим случајевима, сумпор се најчесће јавља као продукт реакције са другим супстанцама, на пример као сулфиди и сулфати, као што је на пример пирит или сулфид гвозђа (види слику). Само у изузетним случајевима могу се наћи веома мале честице чврстог сумпора.

Шта је такозвани пепео који је пронађен у овом подручју? Он се може видети као еродовани материјал који лежи у наносима испод свих издигнутих делова овог терена (види слику). Овај пепео је ситнозрн. Његова боја је сива са честицама светле боје. Ту се може осетити препознатљив мирис сумпора. Хемијске анализе показују да је овај пепео изграђен од истих минерала као и чврста материја од које је овај терен изграђен и да у том еродованом материјалу се такође налази велика количина сумпора (око 4,5%). Сигурно да је количина сумпора која је пала на ово подручје била много већа од 4,5%, пошто је велики део сумпора или реаговао са калцијумом (и формирао гипс, доминантни минерал у овом подручју), или је ишчезао као гас (сумпор-диоксид). На тај начин се види да је количина сумпора, која је пала на ово подручје, била огромна.

Када се све чињенице размотре, може се рећи да карактеристике овог подручја и хемијске анализе указују да је ужарени сумпор пао на ово подручје.

Гвозђе је метал који се јавља у природи као продукт реакције са другим супстанцама (на пример, као руда гвозђа). Ако се чисто гвођје нађе у природи, то је скоро увек узроковано људском активношћу. У овом подручју је пронађен топљени метал (види слику). Комади метала изгледају као а су били изложени високој температури и у усијаном стању били су донесени у околни регион. То указује на људску активност, пре него што је почео да пада ужарени сумпор.

У овом подручју пронађени су фрагменти који указују на спаљене делове скелета (види слику). Ови фрагменти указују на делове кичме (види слику), делове карлице и делове бутне кости (види слику). Када се скелет подвргне високој температури, кичма и карлица су делови који се најбоље очувају, док се остали делови скелета претварају у прах и пепео.

Анализе упоређења минерала у овим налазима могу показати да ли су у питању скелетни делови. Вршене су анализе на овим налазима и на околним минералима, да би се открило да ли постоји било каква разлика у саставу или су ови фрагменти једноставно изграђени од околне супстанце. Те анализе су показале следеце:

Постоји велики проценат кварца (7,7 пута више) и алуминијум-оксида (6,8 пута више) у околним минералима, у поређењу са фрагментима за које се претпоставља да представљају остатке скелета. Скелети имају мање количине ових минерала. Овај резултат показује да су ови фрагменти и околни материјал настали на различите начине.

Околне супстанце имају много већи садржај сумпора (11 пута веци) него фрагменти за које се претпоставља да припадају скелетима. То даље потврђује да ови фрагменти не потичу од околног материјала.

Флор је елемент који се проналази у природи, али пре свега у костима и зубима. Фрагменти за које се претпоставља да припадају скелетима имају висок садржај флора (2,16 пута већи) у поређењу са околном супстанцом, што потврђује хипотезу да су у питању делови скелета.

Калцијум је важан састојак скелета, али такође и главна компонента кречњака који је нађен на овом подручју. Анализе показују да су претпостављени скелетни деови ближе очекиваним вредностима за скелет, него вредностима околних минерала (види слику).

Такође, анализе показују да је садржај магнезијума у претпостављеним скелетним остацима много нижи него код околних минерала, али веома близу очекиваној вредности за скелет (види слику). То је додатна потврда да претпостављени скелетни остаци заиста то и јесу.

Када анализирамо све ове чињенице, можемо видети да библијски извештај о Содому и Гомору је научно тачан. То је веома важно, јер нам у Библији Бог открива да ће веома ускоро интервенисати на сличан начин: Јер, гле, иде дан коиј гори као пећ, и сви ће поносити и сви који раде безбожно бити стрњика, и упалице их дан који иде, вели Господ над војскама, и неће им оставити ни корена ни гране. (Малахија 4,1)

Обавеза озбиљног човека је да се припреми за тај тренутак.

Литература:
– Тхе Еxодус Цасе, Др Леннарт Моллер, Сцандинавиа Публисхинг Хоусе, 2002, стр. 37-47.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *