Комплекс мање вредности

Комплекс мање вредности је претерано снажно, неразумно, нереално и неконструктивно потцењивање сопствених способности и вредности.
Адлер је посебно истицао „комплекс ниже вредности” којим је објашњавао многе психопатолошке појаве.
На настанак комплекса мање вредности утичу идеје, емоције и ставови који на патолошки начин истичу неке телесне мане, неадекватно породично васпитање, низак социјални статус породице или неразвијене менталне способности.
Не смемо заборавити да свака душа више вреди него цели свет.
Комплекс више вредности је сложај емоционално обојених и углавном несвесних идеја, представа и тежњи које су организоване око средишње представе сопствене супериорности и надмоћности.
Та физичка, интелектуална, социјална или морална надмоћ обично је замишљена, фиктивна. Често је понашање које одговара комплексу више вредности заправо само резултат наткомпензације потиснутог комплекса мање вредности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *