Покоравати се свом мужу?

Ово је врло важно питање у погледу брака али и у односу на свакодневни живот.

Бог је овај чин покорности успоставио још у Постању(Прва Мојсијева).
У почетку, с обзиром да њие било греха, није било другог ауторитета који је човек требало да поштује осим Божијег.
Када Адам и Ева нису послушали Бога, грех је ушао у свет, и од тада је настала потреба за ауторитетом.
Тако да је Бог успоставио ауторитет који је био потребан да се ставе на снагу закони на земљи, и обезбеди заштита која нам је потребна.
Прво, морамо да се покоримо Богу, и то је једини начин на који истински можено да га послушамо (Јаков 1:21 и Јаков 4:7).
У Првој Коринћанима 11:2-3,се каже да супруг треба да се покорава Христу као што се Христ покорио Богу. Даље стих говори да жена треба да следи његов пример и да се покори супругу. Други стихови који говоре о Христовом покоравању Богу се налазе у Матеју 26:39 и Јовану 5:30.

Покоравање је природна реакција на вођство са љубављу. Када супруг воли своју жену као што Христ воли своју цркву (Ефесцима 5:25-33), тада је покорност природни одговор од стране жене ка њеном супругу. Грчка реч коју преводимо као покорити (Хупотассо) је трајни глагол. То значи да покорити се Богу, нашим управитељима и нашем супругу није одлука коју донесемо само једном. То је трајни став ума, који постаје начин понашања. Покоравање о коме се говори у Ефесцима 5, не говори о једностраном потчињавању верника себичној и доминантној особи. Библијско покоравање је створено да постоји између двоје Духом испуњених верника који су посвећени једно другом као и Богу. Покоравање је двосмерна улица. Покоравање је позиција части и потпуности. Када је жена вољена као што Христ воли цркву, покоравање није тешко. Ефесцима 5:24 кажу: “И као што се црква покорава Христу.” Овај стих каже да жена треба да се покорава супругу у свему што је исправно и у складу са законом. Тако да, жена није под обавезом да буде непослушна закону или да занемари свој однос са Богом.

Жена је створена од Адамовог ребра; није створена од његове главе да влада над њим, нити од његових стопала да би је он газио, већ од једне његове стране, да би била равна са њим, под његовом руком да би била заштићена и близу његовог срца да би била вољена. Реч “покорити” у Ефесцима 5:21 је иста реч као у 5:22. Верници треба да се покоравају једни другима из поштовања према Христу. Стихови 19-21 су сви последица испуњености Светим Духом (5:18). Духом испуњени верници су пуни слављења (5:19), захвални (5:20), и покорни (5:21). Павле затим прати своју линију мисли на тему живота испуњеног Духом и примењује је на супруге и нијхове жене у стиховима 22-33.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *