Догађаји после смрти

Питање шта се дешава после смрти може да буде збуњујуће.
Свето Писмо нам не каже сасвим јасно када ће особа доћи до вечног одредишта.

Свето Писмо нам каже да одмах после смрти, особа иде у небо или пакао у зависности од тога да ли је примила Христа као свог Спаситеља.

За вернике, то значи да после смрти напуштају тело и иду у присутност Господњу (2 Коринћанима 5:6-8; Филипљни 1:23).

За неверне, то значи да после смрти иду у вечну казну, у паклу (Лука 16:22-23).

Ово је место где може доћи до забуне по питању тога шта се дешава после смрти. Откривење 20:11-15 описује све који су у паклу, да су бачени у ватрено језеро.

Откривење, поглавља 21-22 описују ново небо и нову земљу.
Самим тим, изгледа да до последњег васкрсења, особа после смрти пребива у “привременом“ небу или паклу. Вечно одредиште особе неће бити промењено, али тачно “место“ вечног одредишта ће се променити. У неком тренутку после смрти, верни ће бити послани у ново небо и нову земљу (Откривење 21:1). У неком тренутку после смрти, неверни ће бити бачени у ватрено језеро (Откривење 20:11-15). Ово су крајња, вечна одредишта свих људи – засновано искључиво на томе да ли је особа веровала само у Исуса Христа за спасење од својих греха.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *