Исти Бог?

Да ли Хришћани и Муслимани славе истог Бога?Одговор на ово питање зависи од тога шта се мисли под "исти Бог." Не може се порећи да муслимански поглед на Бога и хришћански поглед на Бога имају пуно сличности. И једни и други на Бога гледају као на апсолутно сувереног, свемоћног, свеприсутног, свезнајућег, светог, исправног, праведног. Муслимани и Хришћани верују у једног Бога који је Створитељ свега у универзуму. Тако да, да, у том смислу Хришћани и Муслимани славе истог Бога.

У исто време, постоје битне разлике измедју муслиманског и хришћанског погледа на Бога. Док Муслимани сматрају да Алах поседује атрибуте љубави, милости и благодати, Алах не демонстрира ове атрибуте на исти начин као хришћански Бог. Ипак, најважнија разлика измедју муслиманског и хришћанског погледа на Бога је у концепту утеловљења. Хришћани верују да је Бог постао људско биће у Особи Исуса Христа. Муслимани верују да је овај концепт крајње богохуљење. Муслимани никада не могу да прихвате идеју да би Алах постао човек који би умро за грехе света. Вера у Божије утеловљење у Особи Исуса Христа је апсолутно есенцијална за Хришћанско разумевање Бога. Бог је постао људско биће да би могао да саосећа са нама, и што је још важније, да би обезбедио спасење, опроштење грехова.

Онда, да ли Хришћани и Муслимани славе истог Бога? И да и не. Можда би било боље да питање буде, "Да ли и Хришћани и Муслимани имају исправно разумевање какав је Бог?" На ово питање, одговор је дефинитивно не. Постоји неколико основних разлика измедју хришћанског и муслиманског концепта о Богу. Обе вере не могу да буду исправне. Ми верујемо да Хришћанство има коректан поглед на Бога зато што не може бити спасења уколико цена за грех није плаћена. Само Бог може да плати ту цену. Бог је могао да умре уместо нас једино у случају да је постао људско биће, и тако плати цену за наш грех (Римљани 5:8; 2 Коринћанима 5:21).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *