Куран

(арапски qur’ān) је књига ислама, која садржи "Речи упућене Мухамеду".

Куран је састављен из 114 (именованих) сура.
Куран је настао за негде око 20 година.
По месту наводног обраћања речи Мухамеду, разликује се између меканских и мединских сура. Суре се састоје из различитог броја верзи које су сортиране по дужини.

Поред суне, Куран је главни извор исламског закона – шеријата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *