Алкохолизам

Алкохолизам је једна од најраспрострањенијих токсикоманија.
По правилу алкохолизам је психогеног порекла али уз знатан утицај ситуационих фактора због чега је раније сматран пороком а не болешћу.
Испољава се као губитак способности уздржавања од прекомерне употребе алкохола, што доводи до зависности, нарушавања психичког и физичког здравља и социјалних односа.
По распрострањености и штетним последицама по здравље, алкохолизам је одмах после болести кардиоваскуларног система и малигних обољења.
Због наведених разлога у већини земаља је обухваћен здравственим осигурањем као болест зависности.
Чешћи је код мушкараца, али га жене више скривају. Лечење може бити физиолошко (лековима попут антабуса), психолошко (терапија и рехабилитација) и/или социјално (групна терапија).
Породична терапија, за коју се социјални радници могу обучити, најефикаснији је начин лечења.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *