Богатство

Šta je učinio Hristos sa trgovcima u hramu?
Bičem je isterao trgovce iz hrama, jer je hram Božiji dom molitve, a ne trgovine. Time je pokazao da se sa verom i sa Bogom ne može i ne sme trgovati.

Šta je rekao Hristos o plaćanju poreza caru ili državi?
Hristos je rekao: “Podajte Bogu božije a caru carevo”. To znači da treba da damo Bogu celo svoje biće, dušu i telo, a caru (vlastima), da dajemo novac (pošto je novac kovan sa likom carevim) i dužno poštovanje. Novac pripada državi, zato i plaćamo porez državi, duša i telo pripadaju Bogu, jer su stvoreni po liku i podobiju Božijem. Zato se treba uvek, po rečima Apostola, “većma pokoravati Bogu nego ljudima” (Dela Apostolska, glava 4, stih 20).

Šta znače reči Hristove: “Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatašu ući u Carstvo nebesko”?
To znači da je bogatom čoveku teško savladati svoju sebičnost, a sebični ljudi ne mogu ući u Carstvo nebesko. Bogataš nije samo onaj koji ima materijalno bogatstvo, nego i onaj koji je stekao znanje i gordi se njime. Takvom je još teže steći smirenje i osloboditi se gordosti, tj. postati “siromašan duhom”. Ali i jedan i drugi bogataš mogu biti spaseni: kroz veru u Hrista i u to da Je Svojom krvi platio sve te grehe. Nakon vere dobiva se snaga od Boga za nesebično deljenje milostinje sirotima, i snaga za odricanje znanja koje nadima da bi prigrlili smirenu mudrost Svemudroga Hrista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *