Какав је Бог?

Ovo je svakako sledeće pitanje na koje bi trebalo dati odgovor. Prihvatiti da Bog postoji je jedna stvar, ali prihvatanje Boga na poseban način, tj. da nam Bog govori u stvaranju i kroz stranice Biblije je nešto sasvim drugo. Moramo da znamo više kakav je On u stvari.

Biblija nam daje mnoge jasne i potvrdne odgovore na ovo veoma važno pitanje. Evo nekih:

Bog je osoba. Bog nije stvar, sila ili uticaj. On misli, oseća, želi i deluje na načine koji ukazuju da je On živo Biće. On nije samo ”neko gore” ili vrsta super – čoveka. Ali je Gospod pravi Bog, živi Bog i večni car.

Bog je u množini. Postoji samo jedan istiniti Bog. On kaže: Ja sam prvi i ja sam poslednji, osim mene nema Boga. Ipak, Bog se otkrio kroz Trojstvo. Tri osobe – Otac, Sin (Isus Hristos) i Sveti duh, u kojem je svako istinski, celokupno i podjednako Bog. Biblija govori o slavi Boga. Isto tako piše: Bog beše reč (Isus Hristos). I dalje: Gospod je duh. Znači jedan je Bog, ali su tri osobe u Božanstvu.

Bog je duhovan. On nema fizičkih dimenzija. On nema telo niti ima karakteristike koje se mogu odrediti veličinom i oblikom. Bog je duh; i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole. To znači da je Bog nevidljiv. Boga niko nikad nije video. To znači da nije ograničen prostorom i vremenom, nego da je svuda istovremeno prisutan. Ne ispunjavam li ja nebo i zemlju? Govori Gospod. Izuzimajući sve ostalo, to znači da je Bog u potpunosti svestan svega što se istovremeno dešava svuda. To ne podrazumeva samo ono što radiš i govoriš, već i svaku misao koja prolazi kroz tvoj um.

Bog je večan. Bog nema početak. Po rečima Biblije: I od veka do veka ti si Bog. Nije bilo vremena kada Bog nije postojao i nikada neće biti vremena kada On neće postojati. Bog sebe opisuje kao onoga koji jest i koji beše i koji će doći. On ostaje zauvek isti: Jer ja sam Gospod, ne menjam se. Sve što je Bog ikada bio On još uvek jeste i zauvek će biti.

Bog je nezavisan. Sva druga bića zavise od ljudi ili stvari i, na kraju, od Boga, ali Bog je u potpunosti nezavisan od svojih stvorenja. On može da opstane sam po sebi. Niti prima ugađanja od ruku čovečjih, kao da bi onome trebalo što koji sam daje svima život i dihanje i sve.

Bog je svet. On je slavan u svetosti, strašan u hvali. Ne postoji poređenje sa svetošću Boga. Nema svetoga kao što je Gospod, koji je potpuno bez greške i mane. Biblija kaže o Njemu: Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zla i bezakonja ne možeš gledati. I taj sveti Bog zahteva od nas svetost pojedinačno. Njegova zapovest je nama danas: Budite sveti jer sam ja svet.

Bog je pravedan. Biblija kaže: Jer je Gospod pravedan Bog. Blagost i pravda su podnožje prestolu njegovu. Bog ne samo da je naš Stvoritelj i Oslonac, nego i naš Sudija, koji nagrađuje i kažnjava u vremenu i večnosti s pravednošću koja je savršena i izvan svake primedbe i rasprave.

Bog je savršen. Njegovo znanje je savršeno. I nema stvari nepoznate pred njim nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kome govorimo. Bog zna sve što je u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, uključujući sve naše misli, reči i dela. Njegova mudrost je savršena i izvan svakog našeg shvatanja. O dubino Božijeg bogatstva i mudrosti i znanja! Kako su nedokučivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putevi!
Bog je suveren. On je jedini vrhovni vladar svemira i ništa nije izvan Njegove kontrole. Što god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji. Kod Boga nema nezgoda ili iznenađenja. On piše svetsku istoriju i sve čini po savetu volje svoje. Bogu ne treba savet ili dozvola za bilo šta; šta odluči to učini. Niko Ga ne može sprečiti da učini šta želi. I nikog nema koji bi ruci Njegovoj odoleo, i koji bi mu rekao: Šta radiš?

Bog je svemoguć. On je najmoćniji. Po Njegovim rečima: Ja sam Gospod Bog svakog tela. I da li je meni što teško? To ne znači da Bog može da učini bilo šta (On ne može da laže ili da se menja, ili da pravi greške, ili da greši, ili da se odreče sebe), ali može da čini sve što poželi u skladu sa svojim karakterom.

Bog je ljubav. Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina da niko ko u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život.

Ovo su samo kratki prikazi stvari koje je Bog otkrio u Bibliji o svojoj prirodi i karakteru. Biblija iznosi i druge istine o Bogu (o kojima će biti reč kasnije), kao i mnoge druge stvari o Njemu koje mi ne možemo u potpunosti da razumemo. On čini stvari velike i neispitljive, divne, kojima nema broja. U tom smislu, svemoguć je, ne možemo Ga dosegnuti. Ma kakva da je ljudska inteligencija ili rasuđivanje, to se ne može promeniti. Ne bi trebalo ni da nas čudi. Kad bismo mogli da razumemo Boga, On ne bi bio dostojan naše službe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *