Шта значи…?

Šta znače reči Hristove:
“Otac je u Meni i ja u Njemu…Ja i Otac mi smo jedno”?

To znači da su Bog Otac i Hristos iste božanske  i večne suštine; i da su oni sa Duhom Svetim jedan Bog.

Šta je Hristos rekao ženi Samarjanki o molitvi?

Jevreji i Samarjani (mešani narod od Jevreja i starosedelaca mnogobožaca) verovali su da je mesto za molitvu samo hram u Jerusalimu, odnosno u Samariji.
Hristos kao Bog unapred je zano da će se Njegova Crkva proširiti na sve narode sveta.
Zato je rekao Samarjanki na Jakovljevom kladencu:
“Doći će vreme, i već je nastalo, kada će se pravi bogomoljci moliti Bogu duhom i istinom, jer Otac hoće takvih bogomoljaca.
Bog je duh; i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *