ГРЕХ

Видели смо како је човек створен, како је Бог био задовољан људима које је створио на своју слику, како је човек сагрешио, и да је смрт …

Обраћење

Појам обраћења није неуобичајен у нашем друштву.
Сваки добар трговац зна да мора обратити свог будућег купца на неке своје производе …